Sune Nilsson är ledamot för stiftelsen Goodsport och är idag Financial Advisor på Quesada kapitalförvaltning.