GOODSPORTS VERKSAMHETER

Om Nattfotboll

Nattfotbollen syftar till öka fysisk aktivitet och gemenskap för unga i åldrarna 13-25 år. Genom Nattfotbollen förebygger och motverkar vi utanförskap, kriminalitet och ohälsa för unga genom att erbjuda gemenskap i en meningsfull och trygg mötesplats under aktivt och ansvarsfullt ledarskap. Nattfotboll bedrivs kvällstid ca kl.21.00-24.00 på fredagar och lördagar i idrottshallar runt om i Sverige i främst särskilt utsatta områden.

Om Skolträffen

Skolträffen syftar till att motverka fördomar, utanförskap och segregation. Genom Skolträffen skapar vi möten mellan barn och unga från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Vi vill få ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap över de synliga och osynliga gränser som finns i vårt samhälle.

Om Mentorprogrammet

Goodsports mentorprogram inkluderar ledare och ungdomar från Nattfotbollen och ger möjlighet att få en mentor från näringsliv, offentlig sektor eller ideell sektor. Syftet med mentorprogrammet har varit att erbjuda ledarna en möjlighet till personlig utveckling och ett utökat nätverk för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Genom att regelbundet träffa en mentor har ledarna kunnat bolla frågor kring både ledarskap och karriärval.