Goodsport Foundation-Integration genom idrott.

 

Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Vi är nyskapande och lösning orienterade och agerar förebilder genom att använda våra personliga erfarenheter och visa sårbarhet och ödmjukhet. Vi gör skillnad för unga. Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott.

Vi är startups för nya sociala idrottsprojekt och utvecklar även nya projekt i vår regi. Målsättningen är att skapa hållbara verksamheter för ungdomar. Vi bidrar med kvalitetssäkring av projekt och verksamheter, utbildningar och finansiering genom den digitala plattformen socialfunding.se. Varje år startar vi nya projekt som verkar för integration, ökad sysselsättning, ökad hälsa och minskad kriminalitet.

Vinnare av Årets Peppare 2019 är stiftelsen Goodsport

Stiftelsen Goodsport fick i ta emot priset Årets Peppare i direktsändning på Idrottsgalan.

Hans Kungliga Höghet Prins Daniel, som även sitter i juryn, delade ut priset som bestod av följande motivering:

”Genom sitt personliga och uthålliga engagemang har Patrik Asplund genom sin stiftelse Goodsport lyckats peppa och motivera tusentals unga att hitta rörelseglädje runt om i hela Sverige. På kort tid har Goodsport vuxit till en landsomfattande verksamhet som skapar integration genom nya mötesplatser där barn och unga kan inspirera varandra och känna gemenskap. Stiftelsens strategiska och långsiktiga arbete skapar hela tiden bättre förutsättningar för fysisk rörelse och en positiv utveckling för såväl den enskilda individen som för samhället i stort. För sitt genuina engagemang, trovärdiga ledarskap och för en verksamhet som skapar skillnad för barn och unga varje dag tilldelas Patrik Asplund grundare av stiftelsen Goodsport priset Årets Peppare 2019 tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig”